Reframing Dance, BKKC, Tilburg — verslag

You see a room with small tables in a carré, surrounded by red, black, blue and yellow chairs

Aanwezig waren:

Jack Gallagher, Jette Schneider, Bruno Listopad, Thomas Körtvélyessy, Sabine Linz, Rocco Vermijs, Marieke van Delft, Anneke van der Linden, Anne Parlevliet, Dirk Dumon, Marc Vlemmix, Arno Schuitemaker, Anastasia Schwarzkopf, Sonja Augart, Minke Elisa Brands, Nathalie Jansen, Caroline Ribbens

To comment, you have to log in or sign up.

Introductie:

Op 1 juni 2011 komen boven genoemde dans gerelateerde afgevaardigden naar het BKKC in Tilburg om thematisch te brainstormen over het ‘Herkaderen van Dans’. De bijeenkomst begint met een introductie door Jack Gallagher over het ontstaan van het Netwerk voor Choreografie en Gerelateerde Kunsten. Door initiatiefnemer Danslab is in samenwerking met een aantal freelance choreografen het voorstel gemaakt dat aan Halbe Zijlstra is opgestuurd op 9 mei 2011. Dit voorstel is een idee over hoe de rol van de individuele artiest zich zou kunnen ontwikkelen en in wat voor structuur dat kan zijn in de toekomst.

Jack geeft aan dat het nu, in de ontwikkelingen die op dit moment spelen; disproportionele bezuinigen die leiden tot culturele kaalslag; gesprekken en netwerken tussen individuele makers meer verbondenheid laten ontstaan dan zo’n 10 jaar geleden. Sonja Augart streeft voor deze bijeenkomst een inhoudelijk gesprek na dat een utopisch karakter kan hebben. Zij benadrukt het feit dat het niet gaat over de financiële kant of de bekende weg. Om daar te komen daagt zij ons uit door middel van een aantal vragen gezamenlijk na te denken.

To comment, you have to log in or sign up.

De opbouw van de dag:

To comment, you have to log in or sign up.

Het verslag:

Wat opvalt zijn de verschillende achtergronden en ervaringen binnen de gespreksgroep. Dat maakt het mogelijk om veel perspectieven zichtbaar te maken. Wat als gevolg heeft dat er niet één conclusie getrokken kan worden. Daarom kiezen we ervoor steekwoorden/zinnen op te schrijven en deze te delen met elkaar. In dit verslag nemen we deze zinnen over die de tendens van deze dag weergeven.

To comment, you have to log in or sign up.

Vraag 1: Wat zijn kaders?

You see a wall with notes tacked to it with masking tape.

To comment, you have to log in or sign up.

Vraag 2: Wat voor kaders gebruiken we in eigen werk?

To comment, you have to log in or sign up.

Vraag 3: Hoe zien we de toekomst?

To comment, you have to log in or sign up.

Vraag 4: Welke nieuwe verbindingen scheppen of ondersteunen nieuwe kaders?

De opzet van deze vraag zou een visionair beeld van de toekomst kunnen scheppen. Maar tijdens de brainstorm ging het gesprek in de richting van marketing, publieksgroepen en borduurde voort op de bestaande structuur. Zoals:

Om een voorbeeld te geven van een grensverleggend idee, werd geopperd om een voorstelling te maken die alleen voor taxichauffeurs is bedoeld. Daarvoor is intensief contact nodig met deze nieuwe publieksgroep om hen beter te begrijpen. Het voortraject zal daardoor langer worden, maar door de taxichauffeurs al tijdens het maakproces uit te nodigen te komen kijken, zal de kennis uitwisseling toenemen.

Een conclusie is dat grensoverschrijdende projecten tot nu toe moeilijk realiseerbaar zijn door individuele makers omdat productiehuizen vasthouden aan oude bekende structuren. Dus het denken vanuit een artistiek concept van een maker strookt vaak niet met de profilering van het gezicht van een productiehuis.

To comment, you have to log in or sign up.

Vraag 5: Wat voor kaders/ tools zou je graag willen benutten in een netwerk om wat te bereiken.

To comment, you have to log in or sign up.

Tijdens vraag 4 en 5 is gestimuleerd om onderwerpen waar door tijdgebrek niet direct over gesproken kon worden op een notitie blaadje te schrijven en in het midden van de kring te leggen. Dit zijn onderwerpen of statements die we graag opnemen in dit verslag.

To comment, you have to log in or sign up.

Conclusie:

In dit verslag wordt zichtbaar dat vraag 4 en 5 veel onbeantwoorde vragen en onbesproken onderwerpen opgeworpen hebben. Feedback van de deelnemers was dat er behoefte is aan een vervolggesprek. Door het BKKC is de intentie uitgesproken om dit gesprek over de inhoudelijke kanten van het Netwerk opnieuw te hosten. Dit zouden wij graag laten plaatsvinden in oktober 2011 tijdens de Dansmaand in Tilburg.

We hebben geprobeerd dit verslag zo helder mogelijk op te schrijven. Voor vragen kunnen jullie je richten naar Sonja Augart: info@fragmenta.nl en/ of Minke Elisa Brands: minke@dc12high.nl

To comment, you have to log in or sign up.

 
an initiative by danslab ». design by schr.fr ».